Redt het EHRM de Rotterdamwet?

Redt het EHRM de Rotterdamwet?

Met de onderstaande uitspraak vestigde het EHRM de aandacht op een omstreden aspect van de sinds 2006 geldende Wet bijzondere maatregelen groot-stedelijke problematiek. Deze wet, beter bekend als de 'Rotterdamwet', voorziet onder meer in de mogelijkheid om in een stad gebieden aan te wijzen waar personen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering zich in beginsel niet mogen vestigen.