Gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen met deze wet de bevoegdheid om kabelgebonden telecommunicatie te tappen. De Raad van State is kritisch. Het toezicht wordt in de nieuwe wet ondergebracht bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Achteraf kan dan de toezichthouder op de inlichtingendiensten (CTIVD) toetsen. De Raad van State ziet het toezicht liever volledig bij de CTIVD. Verder vindt men de bewaartermijn van drie jaar te lang.