De aanpak van malafide pandeigenaren en handhaving van de Woningwet

De aanpak van malafide pandeigenaren en handhaving van de Woningwet

De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet, een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een bevoegdheid tot beheerovername. Dit rapport toont hoe de wet in de praktijk door gemeenten wordt toegepast.