Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde

Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde

De Raad van State heeft een interessante (tussen)uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige besluitvorming. De uitspraak laat zien dat voor (toewijzing van) een schadevergoedingsverzoek als gevolg van onrechtmatige besluitvorming soms een lange adem is vereist.