Geen proceskostenveroordeling wegens te laat overleggen bewijsstukken

Geen proceskostenveroordeling wegens te laat overleggen bewijsstukken

In het bestuursrecht geldt in beginsel dat een bestuursorgaan in de kosten van een procedure wordt veroordeeld, indien het beroep van belanghebbende door de bestuursrechter gegrond wordt verklaard. Dat deze 'hoofdregel' een bevoegdheid van de bestuursrechter is en geen verplichting, illustreert deze uitspraak.