Raad van State hanteert nieuwe dicta in haar wetgevingsadviezen