Op Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciŽle vragen

Op Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen

De Hoge Raad oordeelt over een eerder door hem gewezen arrest:
(1) Op de Hoge Raad rustte geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen;
(2) De enkele stelling dat de rechter de bedoelde verplichting niet is nagekomen, volstaat niet voor het vestigen van Staatsaansprakelijkheid;
(3) Nu de wet geen andere cassatierechter kent, kunnen klachten dat de Hoge Raad niet geschikt zou zijn om te oordelen in een zaak over Staatsaansprakelijkheid voor rechtspraak gewezen door de Hoge Raad, niet slagen.