Jubileumbundel: 25 jaar Awb

Jubileumbundel: 25 jaar Awb

De op 1 januari 1994 in werking getreden Algemene wet bestuursrecht is toe aan haar zilveren jubileum. Niet alleen is met de invoering van de Awb het algemeen deel van het bestuursrecht samengebracht en verder gecodificeerd, de invoering leidde ook tot een systematisering van belangrijke delen van het bestuursrecht. Bovendien werd eenheid in de rechtsgang naar de bestuursrechter gecreëerd. Dat wordt gevierdódoor 87 auteursómet 75 bijdragen aan deze jubileumbundel.