Schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad in bestuurs­procesrechtelijk perspectief

Schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad in bestuurs­procesrechtelijk perspectief

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde masterscriptie staan twee ontwikkelingen centraal: de subjectiveringstendens in het bestuursprocesrecht en de toenemende wens tot relativering van de formele rechtskracht in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Beide ontwikkelingen lijken de mogelijkheid van een van het vernietigingsberoep onafhankelijke verzoekschriftprocedure voor schadevergoeding uit onrechtmatige overheidsdaad te ondersteunen. De scriptie onderzoekt de wenselijkheid van een dergelijke procedure vanuit een breder bestuursprocesrechtelijk perspectief, door te bekijken of en hoe daarin 'subjectieve onrechtmatigheid' kan worden vastgesteld.