Het concept-wetsvoorstel Instituut mijnbouwschade Groningen nader bekeken