Gebruik van kortingen bij een lagere subsidievaststelling toegestaan

Gebruik van kortingen bij een lagere subsidievaststelling toegestaan

Het gebruik van kortingspercentages bij het lager vaststellen van een subsidie is toegestaan, zo oordeelde de Raad van State. Ondanks dat geen sprake zou zijn van een vaste bestuurspraktijk en uit de jurisprudentie niets blijkt over het gebruik van kortingspercentages, valt het hanteren ervan binnen de discretionaire bevoegdheid van het subsidieverstrekkende bestuursorgaan.