Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet

Dit concept-wetsvoorstel ziet op regulering van online verkoop alcoholhoudende drank, nieuwe toezichtsbevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, strafbaarstelling van 'doorgeven' van alcoholhoudende drank aan minderjarigen en naamswijziging van de Drank- en Horecawet naar 'Alcoholwet'.