Geen verblijfsvergunning zonder inburgeringsexamen (tenzij dat onevenredig is)

Geen verblijfsvergunning zonder inburgeringsexamen (tenzij dat onevenredig is)

De Staatssecretaris van Justitie mag een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigeren, als de vreemdeling diens inburgeringsexamen niet heeft gehaald. Maar hij mag de vergunning niet weigeren als dat in het concrete geval onevenredig is.