Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State

Rechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State

De digitale handtekening die rechters en griffiers gebruiken bij de ondertekening van digitale uitspraken in asiel- en bewaringzaken voldoet volgens de Raad van State niet altijd aan de wet. De manier waarop zogenoemde 'tweefactorauthenticatie' wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. De Rechtspraak moet daarom zijn werkwijze aanpassen.
Ook voor digitale civiele zaken, waar eveneens een digitale handtekening wordt gebruikt, zal de werkwijze worden aangepast. Binnen het strafrecht wordt een andere digitale handtekening gebruikt, waarop de uitspraak niet van toepassing op is. De uitspraak van de Raad van State heeft geen rechtsgevolgen voor al gedane uitspraken.