Zaakverloopregister Rechtspraak.nl biedt geen toereikende wijze van openbaarmaking uitspraken

Zaakverloopregister Rechtspraak.nl biedt geen toereikende wijze van openbaarmaking uitspraken

De Raad van State oordeelde dat het zogenoemde 'Zaakverloopregister' op Rechtspraak.nl niet toereikend is om uitspraken van de bestuursrechter te publiceren. Het register biedt mensen die geen partij zijn in een zaak onvoldoende mogelijkheden om een uitspraak te vinden en lezen. De Rechtspraak had zelf al eerder vastgesteld dat het zaaksverloopregister geen adequate manier van openbaarmaking oplevert.