Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak 2019

Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een regeling vastgesteld over de interne toedeling van zaken. Zij komt hiermee tegemoet aan de eis dat een rechtsprekend college inzicht moet bieden in de toedeling van zaken aan rechters.
De regeling moet worden gelezen in samenhang met het staatsradenregister dat ook op de website van de Raad van State is gepubliceerd. Dit register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Van alle staatsraden is een korte omschrijving van hun loopbaan en van hun nevenfuncties te vinden. Partijen kunnen zich zo een beeld vormen van de expertise en achtergrond van de staatsraden die hun zaak behandelen.