Staat behandelt drenkelingenschip onbehoorlijk

Staat behandelt drenkelingenschip onbehoorlijk

De recente intwerkingtreding van de regeling die veiligheidseisen bevat voor schepen die stelselmatig drenkelingen aan boord nemen, is tot stand gekomen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel. Het wordt de Staat daarom verboden de regeling tot 15 augustus 2019 toe te passen. Het drenkelingenschip de Sea Watch kan hierdoor in ieder geval tot de genoemde datum uitvaren.