De Awb van deze tijd: e-mailen met bestuursorganen?

De Awb van deze tijd: e-mailen met bestuursorganen?

In de tijd dat het versturen van e-mails aan de orde van de dag is, vinden wij het ook steeds vanzelfsprekender om op die manier te communiceren met de overheid. Het communiceren met overheden per e-mail isójuridisch gezienóechter nog niet zo vanzelfsprekend.