Advies AG Hoge Raad inzake aardbevingsschade Groningen

Advies AG Hoge Raad inzake aardbevingsschade Groningen

In een advies over de Groninger aardbevingsschade stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad onder meer dat de waardevermindering van een woonhuis door een toekomstig aardbevingsrisico pas voor vergoeding in aanmerking komt wanneer van dit verlies blijkt: bij verkoop van het huis, hetzij, als het huis niet verkocht wordt, na een wachttijd van enige jaren nadat de gaswinning is gestaakt.