Herziening van de grondwetsherzieningsprocedure?

Herziening van de grondwetsherzieningsprocedure?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met plannen om de grondwetsherzieningsprocedure te wijzigen. De kern van deze brief is dat de tweede lezing in de Tweede Kamer sneller moet. Hoewel toe te juichen valt dat de minister een duidelijk standpunt inneemt, zijn ook ­kanttekeningen te plaatsen.