Merkbare be´nvloeding in het Staatssteunrecht: een nieuwe wending?

Merkbare beïnvloeding in het Staatssteunrecht: een nieuwe wending?

Het Europese Gerecht heeft een arrest gewezen met betrekking tot de interpretatie van de criteria 'beïnvloeding van de mededinging' en 'beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer' van het Staatssteunverbod. De uitspraak lijkt te breken met eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van deze criteria.