Internetonderzoek door bestuursorganen

Internetonderzoek door bestuursorganen

In de gemeente Amsterdam mag woonruimte niet meer dan 30 dagen per jaar op short stay-basis worden verhuurd. Ter handhaving van dit beleid legt de gemeente met behulp van zogenoemde scraping-technieken elke dag de advertenties op AirBnB vast. Ook in het kader van de sociale zekerheid wordt door gemeenten veelvuldig op sociale media en online handelsplatformen als Marktplaats.nl gezocht naar informatie die op fraude wijst. In hoeverre is openbronnenonderzoek op internet binnen het bestuursrechtelijk kader toelaatbaar?