De contracterende overheid, bevoegdheden- en wijzigingsclausules

De contracterende overheid, bevoegdheden- en wijzigingsclausules

In veel overeenkomsten met de overheid staan standaard clausules voor 'wijziging van omstandigheden' en de inzet van bevoegdheden. De laatstgenoemde clausule komt er in de kern vaak op neer dat de overheid niet aansprakelijk is als een bestuursorgaan vanuit diens publiekrechtelijke verantwoordelijkheid een besluit neemt dat niet strookt met de strekking van de overeenkomst.
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt duidelijk dat zulke clausules een beperkte reikwijdte hebben en zich niet tot toekomstig beleid uitstrekken. De 'publieke verantwoordelijkheidsclausule' en 'wijziging van omstandigheden clausule' garanderen dus niet dat beleid (altijd) schadevrij kan worden gewijzigd.