Aanvullen inschrijving op aanbesteding: nieuwe uitzonderingsgrond

Aanvullen inschrijving op aanbesteding: nieuwe uitzonderingsgrond

De jurisprudentie die ziet op de mogelijkheid om ingediende inschrijvingen aan te vullen is bijzonder streng. Inschrijvingen kunnen niet worden aangevuld, tenzij: het een eenvoudige precisering betreft (i) om kennelijke materiële fouten te herstellen (ii), of als objectief kan worden vastgesteld dat de stukken dateren van vóór het einde van de inschrijvingstermijn (iii). Het Europese Hof van Justitie heeft daar een nieuwe uitzonderingsgrond aan toegevoegd: aanvulling van een ingediende inschrijving is mogelijk, indien aan de verplichting tot invulling van de vereiste gegevens niet kon worden voldaan omdat de aanbestedingsdocumenten daartoe niet de ruimte boden.