EU-Hof: geen openbare aanbesteding van juridische diensten

EU-Hof: geen openbare aanbesteding van juridische diensten

De uitsluiting van bepaalde juridische diensten van de aanbestedingsprocedures in het EU-recht is niet in strijd met het beginsel van gelijke behandeling, de vrijheid van vestiging of het vrije dienstenverkeer, of met het subsidiariteitsbeginsel. De bijzondere relatie tussen de juridische dienstverlener en de opdrachtgever verdraagt zich immers niet met een openbare aanbesteding.