Schadevergoeding na vermelden naam Wob-verzoeker

Schadevergoeding na vermelden naam Wob-verzoeker

De rechtbank kent een schadevergoeding van 500 euro toe wegens schending van privacy door een gemeente. Betrokkene had twee Wob-verzoeken ingediend. Ambtenaren van de gemeente hebben hierover vervolgens ambtenaren van andere bestuursorganen per e-mail geïnformeerd. Aangezien bij een Wob-verzoek geen belang hoeft te worden gesteld, is de persoon van de verzoeker niet relevant voor de beoordeling van het verzoek. De uitspraak is, voor zover bekend, de eerste waarin schadevergoeding wordt toegekend wegens inbreuk op de AVG.