Aanbesteden 20162018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast

Aanbesteden 20162018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast

Het aantal gunningen groeide in 2018 harder dan het aantal opdrachten, ten opzichte van 2017 en 2016. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 20162018, waarin aan de hand van gegevens uit TenderNed een globaal beeld wordt geschetst van aanbesteden. Het overzicht laat ook zien dat slechts 8 procent van de openbare opdrachten op laagste prijs wordt aanbesteed. Ondanks versoepelde wetgeving op dit vlak ziet men geen toename in het gebruik van de onderhandelingsprocedures.