Hoe ver gaat de onderhoudsplicht aan de openbare weg?

Hoe ver gaat de onderhoudsplicht aan de openbare weg?

Hoewel beide uitspraken hieronder een vergelijkbare situatie betref­fen (een bromfietser botste in de bocht van een fietspad tegen een boom en een fietser op een bochtig fietspad botste met een tegenligger) krijgt slechts één appellant de geleden schade vergoed. Als er geen wettelijke garantie­(plicht) op per­fect onderhoud aan de openbare weg geldt, welke plicht geldt er uit hoofde van de wet dan wel voor provincies en gemeenten?