De overbruggingsovereenkomst bij aanbesteden

De overbruggingsovereenkomst bij aanbesteden

Het is lastig voor een aanbestedende dienst als een aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt of vertraging oploopt, terwijl de huidige overeenkomst afloopt en de dienstverlening gaande moet worden gehouden. Dit wordt veelal praktisch opgelost door onderhands een overbruggingsovereenkomst te sluiten. De rechter lijkt in de onderhavige zaak een praktische benadering van een dergelijke overeenkomst te kiezen. Dit sluit aan bij een eerdere uitspraak, van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland uit 2016.