Verzendtheorie vs. ontvangsttheorie in de Awb

Verzendtheorie vs. ontvangsttheorie in de Awb

Op grond van artikel 6:9 Awb wordt onderscheid gemaakt tussen verzending via PostNL, of via een andere postvervoerder. Als men een processtuk via PostNL aan een (gerechtelijke) instantie zendt, geldt het moment van verzending (dus het moment van deponeren in de oranje brievenbus, dan wel afgifte op een postkantoor) als moment van indiening. Als het processtuk daarentegen via een ander postvervoerbedrijf wordt verzonden, geldt als moment van indiening het moment van ontvangst door de (gerechtelijke) instantie. Een arrest van het Europees Hof van Justitie over de Postrichtlijn noopt tot aanpassing van de wet.