Geen onderdak, maar toch geen recht op maatschappelijke opvang

Geen onderdak, maar toch geen recht op maatschappelijke opvang

Opvang is het aanbieden van onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten. Iemand komt bijvoorbeeld in aanmerking voor opvang indien diegene de thuissituatie moet ontvluchten of indien iemand dak- en thuisloos is. Het komt voor dat iemand om opvang verzoekt bij een andere gemeente dan waar men vroeger woonde. Deze (nieuwe) gemeente is enkel verplicht om opvang te bieden indien de verzoeker niet in staat is zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Dit is in de praktijk echter moeilijk vast te stellen.