(On)mogelijkheden van experimenteerbepalingen in Gemeentewet en Provinciewet

(On)mogelijkheden van experimenteerbepalingen in Gemeentewet en Provinciewet

Er is veel vraag vanuit de praktijk om lokale overheden meer ruimte te geven bij de uitvoering van hun taken. Er zijn tal van situaties denkbaar waarin de wet in de weg staat aan nieuwe beleidsinzichten. Dan kan een experiment, vooruitlopend op eventuele structurele wetswijziging, uitkomst bieden. Welke grondwettelijke ruimte is er voor experimenten in de organieke wetgeving–en kan hiertoe wellicht een algemene experimenteerbepaling worden ontworpen?