Topscriptie: De gevolgen van indringendere toetsing van besluiten

Topscriptie: De gevolgen van indringendere toetsing van besluiten

Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde scriptie ziet op de effecten van een veelal toegejuichte ontwikkeling in het bestuursrecht: de tendens van de bestuursrechter om besluiten intensiever te toetsen. In de praktijk impliceert dit dat zwaardere eisen worden gesteld aan de motivering van besluiten. Welke effecten op de besluitvormingspraktijk heeft dit?
Het blijkt dat de Afdeling nog geen specifieke eisen stelt aan de wijze waarop bestuursorganen besluiten dienen te motiveren, waardoor rechtbanken de nieuwe lijn niet eenduidig toepassen.