Korpschef moet scripties over politie openbaar maken

Korpschef moet scripties over politie openbaar maken

Deze uitspraak is een vervolg op een eerdere uitspraak waarin werd geoordeeld dat een korpschef ten onrechte had geweigerd scripties over de politie openbaar te maken. De korpschef baseerde zich toen op de Auteurswet. Ook nu had de korpschef openbaarmaking geweigerd, waarbij hij beroep deed op het voorkomen van onevenredige benadeling in de zin van de Wob. De Afdeling oordeelt dat daarvan geen sprake is.