Verschoningsrecht ligt besloten in geheimhoudingsverplichting van gemeente

Verschoningsrecht ligt besloten in geheimhoudingsverplichting van gemeente

Appellanten willen een gemeente dwingen om inzage te geven in (ongecensureerde) documenten. Het hof komt tot de slotsom dat in de geheimhoudingsverplichting van de gemeente al een verschoningsrecht besloten ligt, omdat de wetgever de daarvoor noodzakelijke belangenafweging heeft gemaakt. Echter, ook een belangenafweging in de concrete omstandigheden van het geval zou volgens het hof hier in het voordeel van de gemeente moeten uitvallen.