Wetsvoorstel elektronische publicaties

Wetsvoorstel elektronische publicaties

Dit wetsvoorstel dient de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren op Officielebekendmakingen.nl. Op één website zijn dan alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.