Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks ingesteld beroep

Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks ingesteld beroep

Een opdrachtnemer wiens overeenkomst is ontbonden wegens ernstige tekortkomingen mag worden uitgesloten voor een nieuwe aanbesteding. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de omstandigheid dat de opdrachtnemer de ontbinding in rechte aanvecht, geen beletsel is voor een aanbestedende dienst om tot uitsluiting over te gaan.