Herstelsanctie tot voorkomen van herhaling vs. preventieve herstelsanctie

Herstelsanctie tot voorkomen van herhaling vs. preventieve herstelsanctie

Welke relatie bestaat er tussen artikel 5:2 lid 1 onder b Awb en artikel 5:7 Awb? Kunnen in deze twee artikelen twee verschillende vormen van preventieve handhaving worden gelezen, te weten een herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling en een preventieve herstelsanctie?