Rechter grijpt in bij summiere motivering aanbesteding door beoordelingscommissie

Rechter grijpt in bij summiere motivering aanbesteding door beoordelingscommissie

Indien sprake is van zodanige onjuistheden of onduidelijkheden in de motivering van de gunningsbeslissing dat redelijk handelende en deskundige beoordelaars deze niet mochten laten ontstaan en de aanbestedende dienst deze niet voor zijn rekening mocht nemen, is plaats voor ingrijpen door de rechter, aldus de Rechtbank Amsterdam. Eerder was de lijn dat de rechter alleen ingreep als sprake was van evidente onjuistheden in de beoordeling.