Na winnend kort geding mag gegund worden ondanks hoger beroep

Na winnend kort geding mag gegund worden ondanks hoger beroep

Het Gerechtshof Arnhem bevestigt dat een aanbestedende dienst na een winnend kort geding gewoon tot definitieve gunning mag overgaan. In hoger beroep kan deze gunning in slechts uitzonderlijke gevallen nog worden aangetast. Verder bevestigt het Hof dat indien de gunning meerdere aanbestedende diensten als opdrachtgever betreft, ook al deze aanbestedende diensten in kort geding moeten worden gedagvaard (en niet alleen de penvoerder).