Jaarbericht 2018 College voor de Rechten van de Mens

Jaarbericht 2018 College voor de Rechten van de Mens

De toegang tot het recht in Nederland staat onder druk, signaleert het College voor de Rechten van de Mens in zijn jaarlijkse rapportage. Het College doet enkele algemene aanbevelingen.
Zoals open deur (excuus: aanbeveling) nummer 4: Bied alle burgers in gelijke mate goede rechtsbescherming in het geval van een juridisch geschil.