Transparantie-eisen en horecavergunningen: de toenemende invloed van de Dienstenrichtlijn

Transparantie-eisen en horecavergunningen: de toenemende invloed van de Dienstenrichtlijn

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat het weigeren van een exploitatievergunning voor een café vanwege het 'levensgedrag' van de exploitant mogelijk strijdig is met de Dienstenrichtlijn. Het levensgedrag als criterium komt vaker in gemeentelijke verordeningen voor. Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?