Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastig 'nee'

Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastig 'nee'

Mag dat zomaar, onderhands gunnen na een ongeldige inschrijving? De rechter herhaalt nog maar eens het lesje dat iedere inkoper uit zijn hoofd moet kennen. Het kan bij drie cumulatieve voorwaarden:
(1) dwingende spoed waardoor een reguliere procedure niet kan worden gevoerd;
(2) onvoorziene gebeurtenissen, die niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn; en
(3) een causaal verband: de dwingende spoed moet het gevolg zijn van de onvoorziene gebeurtenissen.