Wanneer heeft een minderjarige statushouder van een andere Lidstaat recht op asiel?

Wanneer heeft een minderjarige statushouder van een andere Lidstaat recht op asiel?

Volgens de wet hoeft Nederland het asielverzoek van een vreemdeling die al een vluchtelingenstatus heeft gekregen in een andere Europese Lidstaat, in principe niet inhoudelijk te behandelen. Nederland kan de asielzoeker dan terugverwijzen naar die andere Lidstaat. De Raad van State deed echter een uitspraak die daar mogelijk verandering in brengt voor minderjarige asielzoekers.