Nieuw asielmotief in beroep moet worden onderzocht

Nieuw asielmotief in beroep moet worden onderzocht

Als een vreemdeling in de beroepsprocedure bij de rechtbank voor het eerst een nieuwe reden naar voren brengt om asiel te vragen, dan moet de rechtbank altijd onderzoeken of zij dit asielmotief kan meenemen in haar oordeel over het beroep. De rechtbank mag evenwel oordelen dat het nieuwe motief te laat is aangevoerd, of te weinig concreet is.