Belanghebbendebegrip nog een keer uitgelegd

Belanghebbendebegrip nog een keer uitgelegd

In deze zaak staat de Raad van State weer eens stil bij het belanghebbendebegrip. Kan de Kunstenbond, die voor de belangen van medewerkers binnen het muziek- en dansonderwijs opkomt, als belanghebbende worden aangemerkt? Ook gaat de Afdeling in op het verschil tussen rechtstreeks en afgeleid belang en de vraag wanneer men bij afgeleid belang toch als belanghebbende kan worden aangemerkt.