Geen inschrijving op aanbesteding, geen procesbelang?

Geen inschrijving op aanbesteding, geen procesbelang?

Net als in de casus van het Grossmann-arrest wordt er ook in onderhavig arrest geklaagd over discriminerende eisen uit de aanbesteding door partijen die geen inschrijving hebben ingediend. Uit deze zaak blijkt dat het verkrijgen van rechtsbescherming vrijwel altijd afhankelijk is van inschrijving, zelfs wanneer een onderneming de wettigheid van een aanbesteding wegens buitensporige beperking van de mededinging wil aanvechten.