Bestuursrechter mag algemeen verbindend voorschrift buiten toepassing verklaren

Bestuursrechter mag algemeen verbindend voorschrift buiten toepassing verklaren

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in een viertal zaken dat de bestuursrechter een algemeen verbindend voorschrift buiten toepassing kan laten en het besluit waar de procedure over gaat kan vernietigen, als het voorschrift niet zorgvuldig is voorbereid of gebrekkig is gemotiveerd.