Tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Deze wijziging van de Gids Proportionaliteit ziet op tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen: kosten die een ondernemer heeft moeten maken om de inschrijving te kunnen doen en daarmee in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken. Indien aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn. De Gids Proportionaliteit geeft aan dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dergelijke onevenredige lasten kunnen ook aan de orde zijn als een aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt.