De concurrent als belanghebbende: bestuursrechter strikter bij beoordeling

De concurrent als belanghebbende: bestuursrechter strikter bij beoordeling

In het recente verleden was de toegang van concurrenten tot de bestuursrechter nog zeer ruim. Een ondernemer werd op grond van zijn concurrentiepositie automatisch aangemerkt als belanghebbende bij een tot een andere onderneming gericht besluit, wanneer zij beiden actief waren in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied. De laatste jaren is deze categorale benadering genuanceerd: de bestuursrechter beoordeelt steeds vaker of een concurrent daadwerkelijk feitelijke gevolgen van een (te nemen) besluit ondervindt. Het gaat daarbij niet om een correctie op de vaststelling dat twee ondernemingen actief zijn in hetzelfde marktsegment, maar om een correctie op de categorale benadering.